Sverige deltar i ett internationellt forskningsprojekt finansierat av Europeiska kommissionen

Genom att medverka i undersökningen, kan du bidra till att ge beslutfattarna ett underlag för att föreslå lämpliga åtgärder i framtida epidemier. Dela dina erfarenheter med oss för att förbättra framtiden för alla!