България участва в международно научно изследване, финансирано от Европейската комисия

Как COVID-19 се отрази върху живота ви? Попълвайки тази анкета, можете да помогнете на политиците да приложат по-щадящи мерки за нас гражданите при бъдещи епидемии. Споделете вашия личен опит и допринесете за по-добро бъдеще за всички нас!