Въздействие на COVID-19 върху психичното здраве

Въздействие на COVID-19 върху психичното здраве

Пандемията от COVID-19 оказа огромно влияние върху света, като засегна всеки аспект от живота ни. Тя представлява значителна заплаха не само за физическото, но и за психическото здраве, като много хора изпитват повишено ниво на стрес, тревожност и депресия.

Настоящата статия има за цел да представи цялостен преглед на въздействието на пандемията върху психичното здраве, като се обръща специално внимание на Европа.

Тя се основава на информация от Световната здравна организация (СЗО), Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), Фондация „Кайзер Фемили“ (KFF) и научно изследване, проведено в Кипър.

В допълнение към непосредствените здравни проблеми, свързани с вируса, пандемията доведе и до рязко нарастване на проблемите с психичното здраве, което подчертава необходимостта от всеобхватни грижи и подкрепа за психичното здраве.

Психологическото въздействие на COVID-19

Пандемията от COVID-19 доведе до вълна от психологически страдания. Страхът от вируса, притесненията за близките и несигурността за бъдещето допринесоха за повишаване на нивата на стрес и тревожност сред населението като цяло. СЗО подчерта психологическото въздействие на пандемията, като отбеляза, че е естествено да се изпитват стрес, тревога, скръб и безпокойство по време и след бедствие като пандемията.

Промените в ежедневието, предизвикани от пандемията, като например мерките за социално отдалечаване и затварянето на помещения, допълнително изостриха тези чувства, което доведе до значително въздействие върху психичното здраве.

Психологическото въздействие на пандемията е широкообхватно, като засяга способността на хората да работят, да поддържат взаимоотношения и да изпълняват ежедневните си задачи. Ето защо е от решаващо значение на психичното здраве да се обърне същото внимание като на физическото здраве по време на тази криза.

ᐉ Прочете още: Пост ковид синдром – Същност, симптоми и лечение

Непропорционалното въздействие върху определени групи

Въздействието на пандемията върху психичното здраве не е еднакво за цялото население. Някои групи са засегнати в по-голяма степен от други. Центърът за контрол на заболяванията (CDC) подчерта, че расовите и етническите малцинства са били непропорционално засегнати от пандемията, както по отношение на физическото здраве, така и на психичното здраве.

Фактори като възраст, доходи, трудов статус и други социални детерминанти на здравето също са изиграли роля при определяне на въздействието на пандемията върху психичното здраве. Например по-възрастните хора, хората с основни здравословни проблеми и тези с по-ниски доходи са особено уязвими към психологическите последици от пандемията.

Тези различия подчертават необходимостта от целенасочени интервенции в областта на психичното здраве, които да отчитат специфичните нужди и обстоятелства на различните групи от населението.

Скръб и загуба по време на пандемията

Пандемията предизвика значително количество скръб и загуби. Много хора са загубили близки заради вируса, а други е трябвало да се справят със загубата на работа, доходи и чувство за нормалност.

Центърът за контрол на заболяванията (CDC) отбелязва, че действията в областта на общественото здраве, като например социалното дистанциране, могат да накарат хората да се чувстват изолирани и самотни, което увеличава стреса и тревожността. Скръбта, свързана с тези загуби, може да доведе до редица негативни последици за психичното здраве, включително депресия и посттравматично стресово разстройство.

Процесът на скърбене може да бъде особено труден по време на пандемия, тъй като традиционните системи за подкрепа и механизми за справяне могат да бъдат недостъпни или ограничени.

Ето защо е важно на хората да се предоставят необходимата подкрепа и ресурси, за да могат да се справят със скръбта си през този труден период.

Въздействие на стреса

Стресът е основен фактор за въздействието на пандемията върху психичното здраве. Центърът за контрол на заболяванията (CDC) изтъкна физическите и психическите последици от стреса, които могат да включват главоболие, повишена употреба на алкохол и други вещества, промени в режима на сън или хранене, затруднения при заспиване и влошаване на хронични здравословни проблеми.

Пандемията е довела и до увеличаване на употребата на наркотични вещества като механизъм за справяне, като много хора се обръщат към алкохола или наркотиците, за да се справят със стреса и тревожността си.

Хроничният стрес може да окаже вредно въздействие както върху физическото, така и върху психическото здраве, като доведе до редица здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, диабет и други заболявания.

Ето защо е от решаващо значение на хората да се предоставят необходимите инструменти и ресурси за ефективно справяне със стреса в този труден период.

Резултати в областта на психичното здраве в Европа по време на пандемията

Изследване, проведено в Кипър, озаглавено „Разпространение и предиктори на симптомите на тревожност и депресия по време на пандемията COVID-19 и спазване на предпазните мерки“ (Prevalence and Predictors of Anxiety and Depression Symptoms during the COVID-19 Pandemic and Compliance with Precautionary Measures): и спазване на предпазните мерки в Европа“ предоставя ценна информация за въздействието на пандемията върху психичното здраве в Европа.

Проучването установи, че значителна част от населението съобщава за симптоми на тревожност и депресия по време на пандемията. Установено е, че фактори като възраст, пол, трудов статус и предишна психиатрична анамнеза са значими предиктори на последиците за психичното здраве.

Интересно е, че проучването установява също така, че спазването на предпазните мерки за спиране на разпространението на вируса е свързано с по-ниски резултати за депресия. Тези констатации подчертават сложното взаимодействие между пандемията, психичното здраве и индивидуалното и общественото поведение.

Те също така подчертават необходимостта от целенасочени интервенции в подкрепа на тези, които са изложени на най-голям риск от влошаване на психичното здраве.

Стратегии за подобряване на психичното здраве

В отговор на кризата с психичното здраве, предизвикана от пандемията, бяха въведени различни стратегии и ресурси за осигуряване на грижи за психичното здраве. KFF подчерта значението на телездравните услуги за осигуряване на психичноздравни грижи по време на пандемията.

Телемедицината позволява на хората да имат достъп до психично-здравни услуги от уюта на дома си, като по този начин се намалява рискът от предаване на вируса.

В допълнение към телемедицината други стратегии включват предоставянето на горещи линии за психично здраве, онлайн групи за подкрепа и цифрови ресурси за психично здраве. Изключително важно е тези услуги да са достъпни за всички, независимо от доходите, расата или местоположението.

Практики за самопомощ

Практиките за самообслужване са от съществено значение за поддържане на психичното здраве по време на пандемията. Тези практики могат да включват редовна физическа активност, балансирана диета, адекватен сън и упражнения за осъзнатост, като медитация и дълбоко дишане.

Редовната физическа активност може да спомогне за намаляване на чувството на тревожност и подобряване на настроението, а балансираната диета може да осигури необходимите хранителни вещества за здравето на мозъка.

Адекватният сън също е от решаващо значение за психичното здраве, тъй като позволява на мозъка да си почине и да се презареди. Упражненията за осъзнатост могат да помогнат на хората да останат настоящи и съсредоточени, като намалят чувството на стрес и тревожност. Важно е да се помни, че грижата за себе си не е универсален подход и хората трябва да намерят практиките, които работят най-добре за тях.

Подкрепа от общността

Подкрепата на общността също може да играе решаваща роля за поддържане на психичното здраве по време на пандемията. Това може да включва обръщане към приятелите и семейството за емоционална подкрепа, участие в онлайн групи за подкрепа или търсене на помощ от специалисти по психично здраве.

Социалните връзки могат да помогнат за намаляване на чувството за изолация и самота, докато професионалната подкрепа може да предостави на хората необходимите инструменти и стратегии за управление на психичното им здраве.

В много общности са създадени и групи за взаимопомощ, в които хората могат да предлагат и получават помощ за задачи като пазаруване на хранителни стоки или вземане на лекарства. Тези групи могат да осигурят чувство за общност и солидарност в тези трудни времена.

Дигитални ресурси за психично здраве

Дигиталните ресурси за психично здраве придобиват все по-голямо значение по време на пандемията. Тези ресурси могат да включват онлайн платформи за терапия, приложения за психично здраве и цифрови ресурси за самопомощ.

Платформите за онлайн терапия могат да осигурят на хората достъп до специалисти по психично здраве от уюта на техния дом, докато приложенията за психично здраве могат да предоставят инструменти и ресурси за справяне със стреса, тревожността и депресията.

Цифровите ресурси за самопомощ, като например онлайн курсове или уебинари, могат да предоставят на хората информация и стратегии за управление на психичното им здраве. Важно е да се помни, че макар тези ресурси да са полезни, те не трябва да заместват професионалната помощ, ако е необходима.

Достъп до професионална помощ

Достъпът до професионална помощ е от решаващо значение за лицата, които се борят с психичното си здраве по време на пандемията. Това може да включва психолози, психиатри или други специалисти в областта на психичното здраве.

Много от тези специалисти вече предлагат телездравни услуги, което позволява на хората да получат помощ, без да напускат домовете си.

В допълнение към индивидуалната терапия много специалисти по психично здраве предлагат и групови терапевтични сесии, които могат да осигурят на хората чувство за общност и подкрепа. Важно е да се помни, че търсенето на помощ е признак на сила, а не на слабост, и че има много професионалисти, които могат да предоставят подкрепа и грижи.

Тъй като пандемията продължава, вероятно търсенето на услуги за психично здраве ще продължи да се увеличава. Ето защо е от решаващо значение тези услуги да бъдат адекватно финансирани и подкрепяни, за да отговорят на това нарастващо търсене.

Заключение

Пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху психичното здраве, като по целия свят се съобщава за повишени нива на стрес, тревожност и депресия. Някои групи, включително расовите и етническите малцинства, по-възрастните и хората с по-ниски доходи, бяха особено засегнати.

Скръбта и загубата, свързани с пандемията, в съчетание със стреса от преживяването на глобална здравна криза, допълнително изостриха проблемите с психичното здраве. Въпреки това бяха въведени стратегии като телездравни услуги и цифрови ресурси за психично здраве, за да се осигури така необходимата грижа за психичното здраве.

Докато преминаваме през тази криза, е от решаващо значение да продължим да даваме приоритет на психичното здраве и да осигуряваме подкрепа на нуждаещите се. Пандемията подчерта значението на психичното здраве като критичен компонент на цялостното здраве и благополучие.

Надяваме се, че докато вървим напред, поуките, извлечени от тази криза, ще послужат като основа за бъдещите усилия за насърчаване и защита на психичното здраве в Европа и по света.

Източници