Пост ковид синдром - Същност, симптоми и лечение

Пост ковид синдром – Същност, симптоми и лечение

Някои хора продължават да изпитват физически или психологически симптоми повече от 12 седмици след заразяване с COVID-19. Това се нарича „пост ковид синдром“ (известно също като дълъг COVID).

Пост ковид синдрома може да се появи при някои хора седмици или месеци след първоначалното заразяване. Изглежда, че хората, които са били хоспитализирани или са се нуждаели от интензивни грижи по време на възстановяването, са изложени на по-голям риск от появата на по-дългосрочни ефекти. Пост ковид синдрома се наблюдава и при хора, които не са имали симптоми или са имали само леки до умерени симптоми по време на първоначалната инфекция.

Хората могат да изпитат симптоми на пост ковид синдром, дори ако не са били официално изследвани и диагностицирани с COVID-19. Това може да се дължи на ограничения капацитет за тестване по време на пандемията.

Пост ковид синдрома не е COVID-19. Симптомите могат да бъдат съвсем различни от тези, които се наблюдават по време на първоначалната инфекция. То се отнася до по-дългосрочните ефекти, които някои хора изпитват след заразяването си с COVID-19.

Синдрома може да засегне както възрастни, така и деца. Симптомите понякога могат да изчезват и да се появяват отново, без да има друга диагноза, която да ги обяснява. Някои пациенти съобщават, че прекомерното натоварване (както умствено, така и физическо) може да влоши състоянието.

Симптоми на пост ковид синдром

При възрастни

Пост ковид синдрома може да повлияе на хората по различни начини. Има съобщения за повече от 100 симптома или затруднения в ежедневните дейности.

Най-често срещаните симптоми, за които знаем при възрастни, включват:

Въз основа на първите публикувани доклади през 2020 г. Световната здравна организация изчислява, че поне 10-20 % от хората са имали 1 или повече симптоми 12 седмици или повече след първоначалната диагноза. Тези симптоми може да са нови или да са се запазили след първоначалното им заразяване с COVID-19.

По-нови изследвания показват, че около 30 % до 40 % от хората, които не са били хоспитализирани за първоначалната си инфекция с COVID-19, все още съобщават за симптоми след 12 седмици. Съвременните данни сочат, че пост ковид синдрома е по-чести срещан сред хората, които са били хоспитализирани с COVID-19, в сравнение с тези, които не са били хоспитализирани. Този процент може да се промени с появата на повече доказателства.

При деца

Най-честите симптоми, които познаваме при децата, включват:

  • умора
  • недостиг на въздух
  • липса на концентрация, когнитивни затруднения или делириум (объркано или дезориентирано психическо състояние)
  • главоболие
  • коремна болка
  • мускулни болки или болки в ставите
  • проблеми със съня

Все още има много неща, които не знаем за пост ковид синдрома при деца. Проучванията за това колко често се среща при децата все още продължават и в момента разполагаме само с малък брой проучвания, които да анализираме. Тези оценки ще станат по-точни с провеждането на допълнителни проучвания и появата на нови доказателства.

Пост ковид синдром и ментално здраве

Лицата с пост ковид синдром, често съобщават за последици за психичното им здраве, включително тревожност, депресия и посттравматично стресово разстройство.

Ако смятате, че може да изпитвате симптоми на тревожност, депресия или посттравматично стресово разстройство, говорете с Вашия личен лекар. Здравните специалисти могат да ви помогнат да получите необходимата ви подкрепа.

Вие или някой, когото познавате, може да сте в криза или да се нуждаете от подкрепа в областта на психичното здраве и употребата на вещества. Потърсете адекватна професионална помощ на време!

Профилактика, диагностика и лечение

Най-добрият начин да се предотврати пост ковид синдромът е да се вземат мерки, за да се избегне заразяване с Covid-19. Това включва мерки като ваксиниране (включително и бустерни дози) и спазване на мерките за обществено здраве. Ранните данни сочат, че ваксинацията с 2 или повече дози може да помогне за намаляване на риска от развитие на пост ковид синдром, ако се заразите. На световно ниво се продължава да се следят новите разработки, за да научи повече за други превантивни мерки, които могат да бъдат предприети.

Понастоящем няма общоприет подход за диагностициране и лечение на пост ковид синдрома. Ако смятате, че имате синдрома, посъветвайте се с Вашия личен лекар за това как да се справите със симптомите си.