Коронавирус при деца - Симптоми, особености и лечение

Covid-19 при деца – Симптоми, особености и лечение

Пандемията от COVID-19 беше и все още е предизвикателство за всички, но създаде специфични проблеми за децата. Те трябваше да се приспособят към нови навици – от онлайн обучение до социално дистанциране, което наруши нормалния им живот. Важно е също така да се запомни, че децата не са просто млади възрастни – те имат специфични здравни нужди и могат да реагират по различен начин на вируса. Разбирането на тези различия е от решаващо значение за управлението на грижите за тях и осигуряването на тяхното благополучие през този период.

Макар че при повечето деца се наблюдават леки симптоми, важно е да се спомене, че могат да се появят и тежки случаи. Струва си също така да се отбележи, че децата могат да бъдат носители на вируса, дори и да не проявяват симптоми. Това означава, че те потенциално могат да разпространят вируса сред други хора, включително сред по-уязвимите, като например възрастните хора или тези с хронични заболявания. Ето защо е от решаващо значение да не изключваме децата в усилията ни за контрол на разпространението на вируса.

Разбиране на COVID-19 при деца

Реакцията на децата към COVID-19 може да варира в широки граници. При някои от тях може да не се проявят никакви симптоми, докато при други могат да се появят тежки симптоми. Важно е също така да се отбележи, че децата със здравословни състояния, като астма или диабет, може да са изложени на по-висок риск от тежко боледуване. Ето защо родителите и настойниците трябва да бъдат бдителни и да следят отблизо здравето на децата си.

В допълнение към физическите симптоми пандемията може да има и психологически последици за децата. Страхът и безпокойството, свързани с вируса, в съчетание с нарушаването на обичайния им режим, могат да доведат до стрес и проблеми с психичното здраве. Родителите и настойниците трябва да са наясно с това и да оказват емоционална подкрепа на децата си в този труден период.

COVID-19 и здравето на децата

Въздействието на пандемията върху здравето и благосъстоянието на децата се простира отвъд непосредствените рискове за здравето, свързани с вируса. Затварянето на училищата и местата за отдих (паркове, молове и детски центрове), например, ограничи възможностите на децата за физическа активност, която е от решаващо значение за тяхното физическо и психическо здраве. Освен това мерките за изолация и социално отдалечаване лишиха децата от социални контакти, които са от съществено значение за тяхното емоционално развитие и благополучие.

Пандемията също така задълбочи съществуващите различия в здравето на децата. Децата в неравностойно положение, например, може да имат ограничен достъп до здравни услуги и е по-вероятно да получат неблагоприятни последици за здравето си. Пандемията също така подчерта значението на социалните детерминанти на здравето, като например жилищното настаняване, образованието и достъпа до здравословна храна, за повлияване на здравните резултати на децата.

COVID-19 и образованието на децата

Затварянето на училищата поради пандемията не само наруши обучението на децата, но и повлия на тяхното социално и емоционално развитие. Училищата не са само места за учене, те също така осигуряват безопасна среда, в която децата могат да общуват, да играят и да получават подкрепа. Поради това затварянето на училищата имаше дълбоко въздействие върху живота на децата.

Преминаването към онлайн обучение също представлява предизвикателство. Не всички деца имат достъп до необходимите технологии за онлайн обучение и не всички родители имат възможност да подкрепят обучението на децата си у дома. Това увеличи разликата в образованието между децата от различни социално-икономически слоеве. Освен това липсата на личното общуване с учители и връстници повлия на мотивацията и ангажираността на децата.

COVID-19 върху и здравните услуги за деца

Прекъсването на основните здравни услуги вследствие на пандемията има сериозни последици за здравето на децата. Рутинната имунизация например е от решаващо значение за предпазването на децата от предотвратими заболявания. Поради това прекъсването на тези услуги може да доведе до увеличаване на броя на тези заболявания, което може да има дългосрочни последици за здравето на децата.

В допълнение към търсенето на медицински съвет, важно е родителите да осигурят поддържащи грижи за детето си у дома. Това включва гарантиране, че детето си почива достатъчно, остава хидратирано и се храни с питателна храна. Родителите също така трябва да наблюдават симптомите на детето си и да потърсят медицинска помощ, ако симптомите се влошат или ако детето развие нови симптоми.

От решаващо значение е също така родителите да общуват с детето си относно неговото заболяване. Децата може да се чувстват уплашени или притеснени от симптомите си и разговорите с тях за заболяването им могат да помогнат за облекчаване на страховете им. Родителите трябва да обяснят на детето си какво се случва по начин, който е подходящ за неговата възраст и разбиране. Те също така трябва да уверят детето си, че са насреща, за да се грижат за него, и че правят всичко възможно, за да му помогнат да оздравее.

Лечение и превенция на Covid-19 при деца

Превантивни мерки за деца

Предотвратяването на разпространението на коронавируса е от решаващо значение, особено за децата. Децата трябва да спазват същите насоки като възрастните. Те включват често миене на ръцете със сапун и вода в продължение на поне 20 секунди, избягване на близък контакт с болни хора и практикуване на социална дистанция. Ако детето ви е на възраст 2 години или повече, то трябва да носи маска на обществени места, където е трудно да се спазва социална дистанция. Също така е важно ежедневно да почиствате и дезинфекцирате повърхностите, които са обект на интензивен допир, в общите помещения на домакинството.

Домашно лечение при деца

Ако детето се зарази с вируса, повечето симптоми могат да бъдат овладени у дома. Родителите и лицата, полагащи грижи за децата, трябва да осигурят почивка и хидратация. Лекарства без рецепта могат да помогнат при повишена температура. Ако симптомите се влошат, незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. Също така е важно детето да бъде изолирано от другите, доколкото е възможно, за да се предотврати разпространението на вируса.

Кога да търсите спешна медицинска помощ

Децата, заразени с коронавирус, могат да проявят редица симптоми. Те включват висока температура, кашлица, затруднено дишане, стомашно-чревни проблеми, главоболие, мускулни болки, загуба на вкус и мирис и симптоми на простуда. При някои деца може да се прояви мултисистемен възпалителен синдром (МИС-С) – състояние, причинено от възпаление в целия организъм. Ако Вашето дете прояви някой от тези симптоми, особено ако е било в близост до човек заразен с Covid-19, обадете се на Вашия личен лекар. Той може да Ви посъветва дали детето Ви може да се лекува у дома, дали трябва да дойде на посещение или може да се проведе видео или телемедицинско посещение.

Възможности за лечение на деца с COVID-19

Повечето деца с леко заболяване не се нуждаят от специфично лечение. Обикновено те се възстановяват с почивка, течности и лекарства за понижаване на температурата. Въпреки това, някои деца, които са с по-висок риск от тежка форма на COVID-19, може да се нуждаят от определени лекарства, като антивирусни препарати или моноклонални антитела, за да се предотврати тежкото им заболяване и нуждата от болнични грижи. В редки случаи децата, които се разболяват много тежко от COVID-19, може да се нуждаят от болнични грижи, евентуално в интензивно отделение. Те могат да получат лечение, като например кислород, интравенозни течности и определени лекарства. В екстремни случаи те могат да бъдат свързани към апарат за изкуствено дишане.

Източници

Информацията в тази статия е базирана на следните източници:

  • Клиника „Майо“. (2023). Коронавирус при бебета и деца. – Източник
  • Световна здравна организация. (2023). Разглеждане на въздействието на COVID-19 върху децата. – Източник
  • Детско здраве. (2023). Коронавирус (COVID-19): Какво да правите, ако детето ви е болно. – Източник