Коронавирус (Covid-19) и бременност

Коронавирус (Covid-19) и бременност

Новият коронавирус COVID-19 оказа силно въздействие в световен мащаб след появата си през 2019 г. Тъй като светът се бори с тази здравна криза, разбирането на последиците от нея за специфични групи от населението, като например бременните, става изключително важно.

Бременността е свързана със значителни физиологични промени, които могат да повлияят на реакцията на организма към инфекциите.

Тази статия има за цел да предостави изчерпателен преглед на това, което понастоящем знаем за COVID-19 и бременността, предпазните мерки, които бременните жени трябва да предприемат, и текущите изследвания в тази област.

Това разбиране е от жизненоважно значение не само за бременните лица и техните семейства, но и за доставчиците на здравни услуги и политиците, които трябва да работят неуморно за управление и смекчаване на последиците от пандемията.

COVID-19 и бременността: Какво знаем до сега

COVID-19 създава определени рискове за бременните лица и техните бебета. Според клиниката Майо, CDC и СЗО бременните жени са изложени на повишен риск от тежки заболявания от COVID-19 в сравнение с жените, които не са бременни.

Тежкото заболяване включва състояния, които могат да наложат хоспитализация, интензивно лечение, вентилация или ECMO, и дори може да доведат до смърт. Освен това COVID-19 по време на бременност може да увеличи риска от усложнения, като например – преждевременно раждане.

Появата на варианта Делта се свързва с още по-голям риск от тежки последици за бременни лица, включително увеличаване на броя на приетите в интензивно отделение и необходимите медицински интервенции.

Важно е също така да се отбележи, че въздействието на COVID-19 върху бременните лица може да варира в широки граници. Някои от тях могат да останат безсимптомни или да изпитат само леки симптоми, докато други могат да се разболеят сериозно. Фактори като възраст, общо здравословно състояние и наличие на съпътстващи заболявания могат да повлияят на тежестта на заболяването. Освен това влиянието на COVID-19 върху развиващия се плод все още се проучва, като някои доклади предполагат потенциални рискове като ограничаване на растежа и преждевременно раждане.

Предпазни мерки и препоръки за бременни жени

Като се има предвид повишеният риск, от решаващо значение е бременните лица да вземат предпазни мерки, за да се предпазят от COVID-19. СЗО препоръчва редовно миене на ръцете, носене на маска, поддържане на физическа дистанция от други хора, избягване на претъпкани места и поддържане на помещения с добра вентилация.

Бременните жени също така трябва незабавно да потърсят медицинска помощ, ако проявят симптоми на COVID-19. Препоръчва се изследване за COVID-19 на бременни жени със симптоми на заболяването. Въпреки че понастоящем няма категорични доказателства за вертикално предаване на инфекцията (от майка на бебе), изследванията продължават.

В допълнение към тези общи предпазни мерки, бременните жени трябва да се уверят, че получават редовни пренатални грижи. Това включва посещение на всички планирани срещи, независимо дали лично или виртуално, и поддържане на открита комуникация с доставчиците на здравни услуги. Важно е също така да се поддържа здравословен начин на живот, включително балансирана диета и редовни физически упражнения, за да се поддържат цялостното здраве и имунитет. Психичното здраве не трябва да се пренебрегва, тъй като стресът и тревожността, свързани с пандемията, могат да окажат значително въздействие както върху майката, така и върху бебето.

COVID-19 Ваксинация и бременност

Ваксинацията е ключова стратегия в борбата срещу COVID-19. Решението за ваксинация по време на бременност обаче може да бъде сложно поради ограничените налични данни. На бременните се препоръчва да обсъдят ползите и рисковете със своя доставчик на здравни услуги. Настоящите данни показват, че ваксините срещу COVID-19 са безопасни и ефективни, но трябва да се вземат предвид обстоятелствата при всеки отделен случай.

Доказано е, че наличните в момента ваксини COVID-19 са ефективни за предотвратяване на тежки заболявания, хоспитализация и смърт. За бременните жени, които са изложени на по-висок риск от тежко заболяване от COVID-19, ваксинацията може да осигури решаваща защита. Освен това има някои доказателства, които предполагат, че ваксинацията по време на бременност може да осигури известно ниво на защита на бебето, въпреки че са необходими допълнителни изследвания в тази област. Важно е също така да се отбележи, че страничните ефекти на ваксините COVID-19 обикновено са леки и временни, а сериозните странични ефекти са редки.

Текущи изследвания и проучвания

В момента се провеждат няколко проучвания, за да се подобри разбирането ни за въздействието на COVID-19 върху бременността. Центърът за контрол на заболяванията (CDC) подкрепя множество усилия за събиране на данни за случаите на COVID-19 сред бременни жени. Едно от забележителните проучвания е „Пандемия от коронавирусно заболяване 2019 (COVID-19) и бременност“ на Pradip Dashraath и съавтори (2020 г.) – ЛИНК КЪМ ИЗТОЧНИК ТУК. В този изчерпателен преглед се разглеждат патофизиологията, чувствителността, диагностичните предизвикателства и други въпроси, свързани с COVID-19 и бременността. С напредването на изследванията ще придобием по-ясна представа за това как най-добре да предпазим бременните и техните бебета от COVID-19.

Проучването на Dashraath и сътр. предоставя ценна информация за уникалните предизвикателства, пред които са изправени бременните лица по време на пандемията COVID-19. То подчертава необходимостта от интегриран подход към управлението на бременността, засегната от COVID-19, като се вземат предвид различните фактори, които могат да повлияят на протичането на заболяването. Други текущи проучвания се фокусират върху различни аспекти на COVID-19 и бременността, като например въздействието на заболяването върху резултатите за майката и плода, ефективността на различните стратегии за лечение и дългосрочните ефекти на заболяването върху майките и бебетата.

Заключение

Тъй като продължаваме да се ориентираме в пандемията COVID-19, разбирането на нейното въздействие върху бременните лица е от решаващо значение. Макар да знаем, че тези лица са изложени на повишен риск от тежко заболяване, могат да се вземат предпазни мерки за намаляване на тези рискове. Решенията за ваксинация трябва да се вземат след консултация с доставчиците на здравни услуги, а продължаващите изследвания ще продължат да дават информация за тези дискусии. От съществено значение е бременните лица да бъдат информирани и да вземат необходимите предпазни мерки, за да защитят себе си и своите бебета.

В заключение, пандемията от COVID-19 донесе безпрецедентни предизвикателства, но също така стимулира глобални усилия за разбиране и борба с вируса. За бременните лица това означава, че макар със сигурност да съществуват рискове и несигурност, на разположение са и множество ресурси и подкрепа. Като останат информирани, вземат предпазни мерки и вземат решения, консултирани с доставчиците на здравни услуги, бременните могат да преминат уверено през този труден период.

Източници

В тази статия е използвана информация от Mayo Clinic, CDC, СЗО и научното изследване „Пандемия от коронавирусно заболяване 2019 (COVID-19) и бременност“ на Pradip Dashraath et al. (2020).